Kontakt

jesteśmy to Twojej dyspozycji

Akwawit Spółka Akcyjna

ul. Monopolowa 4, 51 – 501 Wrocław

tel.: +48/ 71 34 74 102
fax: +48/ 71 34 74 110

e-mail: sekretariat@akwawit.com.pl

e-mail: office@akwawit.com.pl

Biuro obsługi klienta

telefon: +48 71 34 74 114; +48 71 34 74 116

fax: +48 71 34 74 330

e-mail: bok@akwawit.com.pl

NIP 697-00-11-390
REGON 001100873
Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000065962